For å sublimere trenger du en printer som egner seg til dette. Jeg bruker Sawgrass A4 Virtuso SG400. Printeren skriver ut med "sublimeringsblekk" på egne ark som er beregnet for dette. Jeg bruker arkene som heter True Pix sublimeringspapir. 
Trykket skrives ut speilvendt siden det skal legges med trykket ned på produktet du ønsker å ha trykket på. 
Produktet du skal overføre til må være av polyester stoff eller så må det ha et polymer belegg på seg. Når blekket varmes opp til 180-200 ºC omdanner det seg til gassform og fester seg til polyester stoff eller elementer som har polymer belegg. Når produktet kjøles ned returneres blekket tilbake til solid form og fester seg permanent til produktet.
Utstyret jeg bruker:
- Sawgrass A4 Virtuoso SG400 (printer)
- Insta HTP 201 (varmepresse)
- Arc Mug Press (kopp presse)
- True Pix A4 (sublimeringspapir)
- Transfer tape (tape som tåler varme for å feste design til produkt)
- 3M SprayMount (spraylim for midlertidig plassering av papir på produkter)
Back to Top