Slik ser mitt oppsett ut. Det som står i feltene nedenfor ønsker jeg i utgangspunktet å fylle ut for alle bildene mine
Her kommer en forklaring på hvordan det gjøres:
Gå inn i windows utforsker og bla deg frem til mappen C:\Users\Brukernavn\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom
Lag en mappe her som heter «Metadata Field Lists».
Inne i denne mappen kan du legge filen som heter «Alt.lrtemplate».
Filen Alt.lrtemplate inneholder alle metadata felt så her må du nå fjerne de feltene du ikke vil ha. Etter egne erfaringer er det lettest når du bruker Notepad++. Da er filen ryddig og fin.
Ta gjerne en kopi av filen slik at du alltid har filen med alle felt tilgjengelig og at du jobber med en kopi.
Det er linjene som heter «com.adobe.folder», som er feltnavnene. Så dersom du ikke ønsker at din metadata skal vise Folder så sletter du den aktuelle linjen. Dersom du ønsker en linje som skiller noen felt fra andre legger du inn en linje som heter «com.adobe.separator», 
Bildet nedenfor viser hvordan min fil ser ut når jeg har fjernet feltene jeg ikke ønsker, og lagt inn et lite mellomrom (separator) der jeg ønsker det.
Når du har endret det du ønsker i filen må du lagre den. For å få dette metadatasettet tilgjengelig i Lightroom må du restarte programmet.
Filen med alle metadatafelt kan lastes ned her.
Back to Top